El client disposa de 7 dies hàbils des de la recepció de la seva comanda per realitzar-ne la devolució, excepte en promocions on no s'admeten. Per això, haurà de posar-se en contacte amb nosaltres per escrit a l'adreça de correu electrònic info@vicensvivesonline.com indicant clarament el seu desig de fer una devolució de una comanda i el número de comanda que vol retornar.

Una vegada formalitzada la devolució, s'abonarà al client la quantitat corresponent als articles retornats. En tots els casos, l'abonament de l'import a retornar es farà en un plaç mínim de 3 dies hàbils una vegada satisfeta la devolució com es detalla a continuació.

a) Productes físics

Els ports aniran a càrrec del client. Una vegada rebuts i verificats per part de Editorial Vicens Vives S.A. els articles retornats, es procedirà a l'abonament de l'import a retornar.

Editorial Vicens Vives S.A. es reserva els dret d'alterar aquestes condicions sense avisar-ho prèviament.