Editorial Vicens Vives, S.A, es compromet a complir en tot moment la legislació vigent en relació amb la protecció de dades personals i, en particular, la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (des d'ara LOPD).

La informació i/o dades que voluntàriament ens faciliti mitjançant la nostra web seran incorporades al fitxer titularitat d’Edtorial Vicens Vives, S.A, amb la finalitat de realitzar la gestió i manteniment de les nostres relacions amb vostè i rebre informació periòdica sobre els nostres productes.

Editorial Vicens Vives, S.A, té degudament inscrit i registrat davant l’Agència de Protecció de Dades el fitxer “CLIENTES TIENDA ONLINE”, que incorpora dades de caràcter personal, complint d’aquesta forma les prescripcions legals vigents al respecte.

Editorial Vicens Vives, S.A, no comunicarà ni cedirà a tercers sense el seu consentiment previ, les dades facilitades por vostè mitjançant la nostra web.

Dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició: En compliment del que disposa en la LOPD, podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i d'oposició, contactant amb la nostra companyia per fax (93.252.37.11) o per e-mail (tbmailing@vicensvives.es). A tal fi, és necessari que especifiqui el seu nom i cognoms, adreça i telèfon.