Estás accediendo a la tienda desde fuera de España, por esta razón solo podremos servirte libros digitales.

Haz clic aquí si estás en España

L’Avís Legal següent regula l’accés de l’usuari del lloc Web als continguts proporcionats per Editorial Vicens Vives, S.A. La simple utilització de la informació que conté aquesta pàgina Web implica l’acceptació plena i sense reserves de les codicions generals que hi són aplicables, per la qual cosa li recomanem encaridament que consulti aquestes condicions cada vegada que entri en aquest lloc Web, perquè poden ser actualitzades sense avís previ.

 

Informació General

 

En compliment del que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSIE), li fem saber que el titular del domini i de la marca registrada www.vicensvivesonline.com és la societat Editorial Vicens Vives, S.A., amb domicili social a l’avinguda de Sarrià, número 130-132, de Barcelona, codi postal 08017, amb el CIF número A08375545. Consta degudament inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 44.684 - Full B 90.485 - Foli 194.

 

L’objecte principal del lloc Web www.vicensvivesonline.com és la venda directa de productes del seu catàleg per part de Editorial Vicens Vives, S.A.

 

Drets d’autor, propietat intel·lectual i industrial.

Aquest lloc Web és propietat de Editorial Vicens Vives, S.A., que també n’és la gestora. La presentació i tots els elements, incloent-hi marques i altres senyals distintius, logotips, disseny gràfic, noms de domini, textos, imatges, il·lustracions, fotografies, codi font, etc., en qualsevol dels llenguatges de programació utilizats o utilitzables, així com tot el software de funcionament i de desenvolupament del lloc Web, estan protegits per les lleis de Propietat Intel·lectual i Industrial i són propietat en exclusiva de Editorial Vicens Vives, S.A., o han rebut una autorització per poder-los utilitzar.

La reproducció, distribució, comunicació amb el públic, cessió i qualsevol altre acte o modalitat d’explotació que no hagi estat autoritzat expressament pel titular dels drets d’explotació són expressament prohibits.

Editorial Vicens Vives, S.A., no concedeix cap llicència ni autorizació d’ús de cap mena sobre els seus drets de Propietat Intel·lectual i Industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb la pàgina Web i els serveis que ofereix.

 

Ús correcte del lloc Web, productes i serveis.

L’usuari es compromet a utilitzar el lloc Web, els continguts i els serveis de conformitat amb la llei, amb les Condiciones Generales presents, els bons costums i l’ordre públic. L’usuari també s’obliga a no utilitzar el lloc Web www.vicensvivesonline.com, el contingut i els serveis que s’hi ofereixen amb fins o efectes il·lícits contraris al contingut d’aquestes Condicions Generals, lesius dels drets o interessos de tercers, o que puguin danyar de qualsevol manera, inutilizar, sobrecarregar o deteriorar el lloc Web, el seu contingut i el servei o impedir la normal utilizació o gaudi del lloc Web que en puguin fer altres usuaris.

 

L’usuari no pot:

- Obtenir informacions, missatges, gràfics, arxius de so i/o d’imatge, fotografies, software i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del lloc Web o dels serveis utilitzant mitjans diferents dels que s’han posat a la seva disposició, o, en general, dels que s’utilitzin habitualment a Internet.

Facilitar dades identificatives pròpies que no permitin identificar-lo correctament.

- Manipular els dispositius tècnics de protecció de continguts o d’informació, i en general de configuració de l’espai Web www.vicensvivesonline.com.

- Incorporar virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el funcionament normal de la xarxa, del sistema o d’equips informàtics (hardware i software) de Editorial Vicens Vives, S.A., o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i els arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics.

Editorial Vicens Vives, S.A., es reserva el dret de denegar l’accés a la página Web www.vicensvivesonline.com a qualsevol moment i sense necesitat d’avís previ a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals o les Condicions Particulars que resultin d’aplicació a cada moment.

 

Ús de dades durant la navegació.

Les cookies que Editorial Vicens Vives, S.A., utilitza al seu lloc Web www.vicensvivesonline.com només serveixen per mantenir oberta la sessió de l’usuari; per això la presència de les cookies únicament servirà per associar una sessió amb un usuari anònim amb la finalitat de poder prestar el servei que aquell sol·liciti. Un cop finalitzada la sessió, qualsevol dada identificativa que s’hagi generat es destrueix i les cookies desapareixen sense emmagatzemar-se en el disc dur del sistema de l’usuari.

 

Modificacions del lloc Web o de productes i serveis.

Editorial Vicens Vives, S.A., es reserva el dret de modificar unilateralment i a qualsevol moment, sense avís previ, la presentació o configuració del lloc Web, com també la dels serveis, i de les Condicions Generals i Particulars. Aquestes modificacions es faran per millorar els serveis de l’usuari, segons les tendències de mercat.

 

Llei i Jurisdicció.

Les Condicions Generals presents, i qualsevol relació entre vostè com a usuari i Editorial Vicens Vives, S.A., es regiran segons la legislació espanyola.

Per a qualsevol qüestió de litigi que derivi de l’existència o del contingut d’aquestes Condicions Generals o de les relacionades entre l’Usuari i Editorial Vicens Vives, S.A., ambdues parts, amb la renúncia expressa de qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Barcelona.